JAKOŚĆ

Jakość produktu, rozumiana jako zaspokojenie oczekiwań klienta ze względu na stopień doskonałości wyrobu oraz jego użyteczność, stanowi nadrzędny cel firmy „Chromax”.

Zapewnienie odpowiedniej jakości jest realizowane poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. W 2006 roku firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. W marcu 2009 r. odbył się audyt recertyfikujący na zgodność z nowelizacją normy ISO 9001:2008.

Mając świadomość oddziaływania przemysłu na środowisko naturalne, w firmie przyjęto system zarządzania środowiskowego, pozwalający na osiąganie celów ekonomicznych przy jednoczesnej minimalizacji wpływu działalności na środowisko naturalne. W 2007 roku firma uzyskała certyfikat ISO 14001.