Obróbka
mechaniczna
i plastyczna

W zależności od projektu wykonywanego elementu mamy możliwość zastosowania procesów obróbki mechanicznej i plastycznej takiej jak frezowanie, toczenie, wiercenie czy zgrzewanie.